1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Động cơ cho cụm phát điện
Danh sách sản phẩm

Shanghai Diesel Engine Co., Ltd.

Địa chỉ: NO.2636 Jungong Road, Shanghai, 200438
Điện thoại: +86-21-60652288
Fax: +86-21-65608826
E-mail: generator@sdecie.com